اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

صورتجلسه ها و بیانیه نهایی گردهمآیی کشوری تشکل های دوستدار میراث فرهنگی ایران

به نام آفریدگار دانائی و مهربانی

  • گردهمائی کشوری تشکل های دوستدار میراث فرهنگی ایران
  • استان یزد- شهریور ماه 1389
  • اولین جلسه
  • محل تشکیل جلسه: سالن جلسات سازمان جوانان یزدتاریخ: 26/6/89 صبح
  • ساعت 9 الی 30 : 11

دستور جلسه:

1- تشکیل و آئین نامه فعالیت شبکه ملی تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی ایران  .
2- تاسیس شبکه خبری تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی ایران .
3- حضور منشور کوروش در ایران  .

پس از بحث و بررسی مصوبات جلسه  به شرح ذیل اعلام گردید:
1- ضرورت تشکیل و فعالیت مستمر و منسجم با عنوان شبکه ملی – شبکه های استانی و تشکیل  بانک اطلاعات تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی مورد تائید و تاکید انجمنهای حاضر در جلسه قرار گرفت .
2- تشکیل یک نهاد فراگیر- سراسری و ملی و حتی دارای نماینده در مجامع گوناگون جهت دفاع و گسترش از فرهنگ و یادگارهای فرهنگی ایران - تاریخ  و  میراث  فرهنگی- جشنهای اصیل ایرانی و دارای نمایندگانی از تمام استانها  به عنوان یک آرمان بلندمدت مورد تائید  و تصویب قرارگرفت.
3- دو کارکرد حائز اهمیت شبکه تشکلها دوستدار میراث فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت:

1- کارکرد درونی:
- تقویت خود انجمنها در قالب آموزش و توانمند سازی  مثل یک نهاد صنفی .
- در صورت نیاز اصلاح ساختار انجمنها – اساسنامه – حل مشکلات داخلی انجمنها – آموزشهای مدیریتی مورد نیاز .

2- کارکردهای بیرونی:
- تشکیل شبکه های استانی انجمنها دوستدار میراث فرهنگی .
- حضور و نقش مشورتی در مجامع داخلی و بین المللی در خصوص ثبت جشنهای ایرانی و لوحهای ایرانی .
4- برگزاری حداقل دو نشست سالیانه و حداقل با همکاری انجمنهای حاضر مورد تصویب قرار گرفت .
- همچنین جشنهای ایرانی به عنوان پیش زمینه ای موثر(در امید و شادابی بخشی) برای برگزاری گردهمائی مختلف تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی در استانهای معرفی شد .
5- اعضای متمایل جهت حضور در گردهمائی بعدی و عضویت در شبکه با معرفی رسمی تشکلهای حاضر در گردهمائی یزد  معرفی و قبلاً نسبت  به گفتگوها یزد توجیه شده باشند.
6- میزبانی انجمن خانه فرهنگ جاودان از استان فارس و شهر شیراز به عنوان میزبان بعدی (با پیگیری آقای امین طباطبائی) مورد تائید و تصویب قرار گرفت .
7- انتخاب اعضای موسس و تدوین کننده اهداف و آئین نامه داخلی تشکیل و  فعالیت شبکه تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی جهت ارائه به نشست اسفندماه در شهر شیراز  معرفی شدند.
آقایان: 1- علیرضا صادقی از انجمن دوستداران و حافظان خشت خام یزد(مسئول دبیرخانه برگزاری نشست نخست) 2- امین طباطبائی از خانه فرهنگ جاودان فارس (برگزار کننده نشست دوم در اسفندماه در استان فارس) 3- شاهین سپتنا از کانون گسترش ایران بزرگ از اصفهان4- مجتبی گهستونی از انجمن تاریانا (خوزستان) 5- یاسر موحد فر از بنیاد فردوسی(تهران)6– علیرضا هادیان عضو موسس و با تجربه کانون منحل شده کاوه آهنگر(همدان) 7- علیرضا افشاری عضو شورای عالی انجمن افراز (تهران) با رای اکثریت توسط انجمنهای حاضر انتخاب شدند.
 5- در بیانیه پایانی ضمن تشکر از دست اندکاران بابت حضور منشور کورش در ایران  جهت  حضور گروههای مختلف مردمی – دانشجوئی و دانش آموزی دعوت- اطلاعرسانی عمومی و تشویق توسط انجمنهای سراسر کشور صورت گیرد .
 6- انجمنهای حاضر در روز 7 آبان در حد امکان جهت معرفی و  پاسداشت روز کورش بزرگ برنامه هائی در نقاط گوناگون داشته باشند .
 7- انجمنهای حاضر در نشست حمایت و همکاریهای کامل با دبیرخانه نشست و انجمن دوستداران و حافظان خشت خام در استان یزد تا پایان سال داشته باشند.
جلسه در سال  11:30 پایان یافت .

 حاضرین در جلسه:
1- انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز (تهران)
2- انجمن دوستداران و حافظان خشت خام (یزد)
3 - انجمن چارسوق کویر (اردکان)
4- انجمن دوستداران حافظ کانون چکامه (فارس)
5- انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا (خوزستان)
6- انجمن آسماری بختیاری (خوزستان)
7- انجمن بوم آب و آفتاب (خوزستان)
8- انجمن آفتاب سرخ (خوزستان)
9- خانه فرهنگ جاودان (فارس)
10- انجمن جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست (اصفهان)
11- کانون گسترش فرهنگ ایران بزرگ (اصفهان)
12- انجمن حامیان میراث هزار (کرمان)
13- انجمن  فرهنگی ایران زمین "افراز" (تهران)
14- جمعیت دوستداران میراث فرهنگی یادگار (یزد)
15- انجمن مهرپادین (مهریز)
16- انجمن حامیان میراث کهن (اردکان)
17- انجمن دوستدار میراث فرهنگی (سریزد)
18- شورای تشکل های گردشگری (یزد)
19- بنیاد فردوسی (تهران)
20- انجمن پاسداشت مفاخر ایران(تهران)
21- انجمن پالایش و پاسداری زبان پارسی (تهران)
22- دیده بان یادگارهای تاریخی (تهران)
23- کانون کاوه آهنگر  (همدان)
24- انجمن دوستداران یادگارهای فرهنگی (میبد)

=====

به نام آفریدگار دانائی و مهربانی
گردهمائی کشوری تشگلهای دوستدار میراث فرهنگی ایران
استان یزد - شهریور ماه 1389

  • دومین  جلسه
  • محل تشکیل جلسه: سالن جلسات شهرداری اردکان
  • تاریخ: 26/6/89 عصر   
  • ساعت 15 الی 17:30

دستور جلسه اختتامیه:
1-    بررسی نقطه نظرها و پیشنهادهای موثر انجمنها در خصوص نحوه برگزاری گردهمائی کشوری تشکلهای و شب نشینی های فرهنگی در استان یزد
2-    بررسی پیشنهاد عضو هیئت امناء انجمن دوستداران و حافظان خشت خام در خصوص تدوین ثبت ملی جشنهای اصیل و ماندگار ایرانی در نشست صبح .
3-    برگزاری کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی: پیوند ریشه های زبان فارسی با زبانهای آریائی  . "توسط دکتر سید ضیاء الدین هاجری"
4-    انتشار بیانیه پایانی گردهمائی. 

پس از بحث و بررسی مصوبات جلسه  به شرح ذیل اعلام گردید:

1-    تدوین کار مطالعاتی "سبد پیشنهادی جشنهای اصیل و ماندگار ایرانی" مورد تائید اقوام و استانهای گوناگون با مشارکت  انجمنهای غیر دولتی - اندیشمندان و صاحب نظر سراسر کشور به عنوان اولین کارکرد اجرائی و موثر شبکه انجمنها جهت ارائه به سازمان میراث فرهنگی کشور جهت ثبت ملی و نهادهای بین المللی جهت ثبت بین المللی .
2-    مسئولیت اصلی تدوین کار مطالعاتی "سبد پیشنهادی جشنهای اصیل و ماندگار ایرانی" به آقای دکتر شاهین سپتنا از کانون گسترش ایران بزرگ با همراهی: 
خانم نسرین سلطانی از کانون مثنوی پژوهان اصفهان - آقای سیاوش آریا عضو کانون چکامه فارس – یاسر موحد فر دبیرکل بنیاد فردوسی و همراهی کلیه انجمنها غیر دولتی سراسر کشور- اندیشمندان و علاقه مندان ایرانی موثر در موضوع  اعلام سپرده شد .
3-    اعلام فراخوان اولیه تدوین"سبد پیشنهادی جشنهای اصیل و ماندگار ایرانی" حداکثر یک هفته بعد از گردهمائی تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی در استان یزد توسط آقای شاهین سپتنا .
4-    ارائه سبد پیشنهادی جشنهای اصیل ایرانی در نشست گردهمائی تشکلها  دوستدار میراث فرهنگی ایران در شیراز .
5-    انتشار بیانیه پایانی گردهمائی کشوری تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی در استان یزد .
حاضرین در جلسه:
1- انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز (تهران)2- انجمن دوستداران و حافظان خشت خام (یزد) 3 - انجمن چارسوق کویر (اردکان) 4- انجمن دوستداران حافظ کانون چکامه (فارس ) 5  - انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا (خوزستان) 6- انجمن آسماری بختیاری (خوزستان)7- انجمن بوم آب و آفتاب (خوزستان)8- انجمن آفتاب سرخ (خوزستان)9- خانه فرهنگ جاودان (فارس) 10- انجمن جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست (اصفهان) 11- کانون گسترش فرهنگ ایران بزرگ (اصفهان) 12 - انجمن حامیان میراث هزار (کرمان)13- انجمن  فرهنگی ایران زمین "افراز" (تهران) 14- جمعیت دوستداران میراث فرهنگی یادگار (یزد) 15- انجمن مهرپادین (مهریز) 16- انجمن حامیان میراث کهن (اردکان)17- انجمن دوستدار میراث فرهنگی (سریزد ) 18 - شورای تشکل های گردشگری (یزد)19- بنیاد فردوسی (تهران)20- انجمن پاسداشت مفاخر ایران(تهران)21- انجمن پالایش و پاسداری زبان پارسی (تهران)22- دیده بان یادگارهای تاریخی (تهران)23- کانون کاوه آهنگر (همدان) 24- انجمن دوستداران یادگارهای فرهنگی (میبد)

=====

بیانیه پایانی نشست انجمن های دوستدار یادگارهای فرهنگی ایران
(یزد - 25 و 26 شهریور ماه 1389)
به نام یزدان پاک
ما انجمن های مردمی دوستدار میراث فرهنگی که در شهر یزد گرد هم آمدیم ضمن سپاسگزاری از انجمن دوستداران و حافظان خشت خام یزد و انجمن چارسوق کویر اردکان، که میزبانی این نشست را بر عهده داشتند و نهادهای خصوصی و دولتی و دیگر انجمن های فعال استان یزد که در این راه یاری گر میزبانان بودند، اعلام می داریم:
1-  آسیب شناسی فعالیت انجمن های مردمی و بحث و بررسی موضوع بنیاد گذاشتن شبکه انجمن‌های تاریخ و فرهنگ ایران، بار دیگر ما را به ضرورت شکل دادن چنین نهادی مصمم ساخت.
2-  بررسی تجربه‌های انجمن‌های حاضر در دفاع از میراث فرهنگی و بررسی پیشنهادهای ارایه شده بار دیگر ما را متوجه وظیفه بزرگ و میهنی‌مان در دفاع از هویت ملی نمود که یادگارهای فرهنگی ، بخش مهمی از آن را تشکیل می دهند. ما دعوت می کنیم تا هم میهنان به کوشش خود در پاسداری از یادگارهای فرهنگی و طبیعی و همکاری با انجمن‌های کوشا در این زمینه بیفزایند. همچنین از مسوولان خواستاریم در دفاع از این یادگارها همتی مضاعف داشته باشند و با جدیت تمام از تخریب این آثار جلوگیری کنند.
3-  از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خواستاریم ثبت جهانی بافت تاریخی یزد را به عنوان بزرگترین مجموعه خشتی جهان به سرانجام برساند.
4-  ما ورود منشور حقوق بشر کوروش بزرگ به ایران زمین و تلاشهای انجام گرفته در این راه را گرامی می داریم و ضمن فراخوانی هم میهنان به برگزاری جشن سالگرد صدور این فرمان در هفتم آبان ماه که آن را "روز کوروش" می نامیم، از همه ی ایرانیان می خواهیم تا با بهره گیری از فرصت پیش آمده به دیدار این یادمان ارزشمند جهانی بشتابند و کودکان و نوجوانان خود را نیز با این میراث گرانقدر هر چه بیشتر آشنا سازند؛ هم چنین از نهاد های دولتی خواستاریم تا با تبلیغات گسترده ( به ویژه در صدا و سیما و رسانه های عمومی) شرایط مناسب را برای بازدید همگان آماده سازند ؛ وزارت آموزش و پرورش می تواند برای بازدید دانش آموزان از منشور بخشنامه ای را صادر نماید ؛ بر ما انجمن های مردمی نیز بایسته است با سازماندهی مناسب برای دیدار گروهی، از این یادمان و آشنا ساختن هموندان خود با درون مایه ی انسانی این پیام ایرانی اقدام نماییم.

وعده دیدار : تهران – موزه ی ایران باستان

 
 1- انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز (تهران)
2- انجمن دوستداران و حافظان خشت خام (یزد)
3 - انجمن چارسوق کویر (اردکان)
4- انجمن دوستداران حافظ کانون چکامه (فارس)
5- انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا (خوزستان)
6- انجمن آسماری بختیاری (خوزستان)
7- انجمن بوم آب و آفتاب (خوزستان)
8- انجمن آفتاب سرخ (خوزستان)
9- خانه فرهنگ جاودان(فارس)
10- انجمن جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست (اصفهان)
11- کانون گسترش فرهنگ ایران بزرگ (اصفهان)
12- انجمن حامیان میراث هزار (کرمان)
13- انجمن  فرهنگی ایران زمین"افراز"
14- جمعیت دوستداران میراث فرهنگی یادگار (یزد)
15- انجمن مهرپادین (مهریز)
16- انجمن حامیان میراث کهن (اردکان)
17- انجمن دوستدار میراث فرهنگی (سریزد)
18- شورای تشکل های گردشگری (یزد)
19- بنیاد فردوسی (تهران)
20- انجمن پاسداشت مفاخر ایران (تهران)
21- انجمن پالایش و پاسداری زبان پارسی (تهران)
22- دیده بان یادگارهای تاریخی (تهران)
23- کانون کاوه آهنگر(همدان)
24- انجمن دوستداران یادگارهای فرهنگی میبد

- - - -

با تشکر از آقای علیرضا صادقی - دبیر گردهمآیی  - که متن صورتجلسه ها و بیانیه را در اختیارمان قرار دادند.