اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

 

پیش نویس گزارش کارگاه هم اندیشی و برنامه ریزی

کمیته راهبری اهداف توسعه هزاره و سازمانهای غیردولتی در ایران

 

19 خرداد 84- ساعت 30/8  - 00/17

سالن اجتماعات شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و توسعه پایدار

 

سومین جلسه مربوط به کمیته راهبری اهداف توسعه هزاره و  سازمانهای غیردولتی  در تاریخ 19 خرداد 1384 در محل سالن اجتماعات شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و توسعه پایدار تهران با حمایت دفتر هماهنگ کننده UN  تشکیل گردید. این جلسه (کارگاه) با هدف  تبیین خط مشی ؛ چشم انداز، ماموریت و برنامه ریزی فعالیت های کمیته برگزار شد.

 

شرکت کنندگان:

 

اعضای اصلی کمیته:

1-     آرش علائی – موسسه پارس (کرمانشاه)

2-     بهرام یگانه – انجمن مبارزه با آسیب های رفتاری

3-     فریده ماشینی – موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

4-     پریچهر شاهسون – زن و توسعه پایدار- رئیس جلسه

5-     ویکتوریا جمالی – جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

6-     علیرضا تجلیلی – مرکز کارورزی سازمان های جامعه مدنی

7-     سمیه خیاطیان – خیریه تحصیلی کودکان مریم

8-     حمیده توسلی – شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و توسعه پایدار تهران

9-     سید امیرحسین اخوت – باران سبز

10- فاطمه میرزایی – IGRA

 

اعضای علی البدل کمیته

11- سارا متینی صدر – جبهه سبز (استان همدان)

 

ناظران

12- مهدی کارآمد – موسسه اسلامی زنان

13- ناصر پرور – انجمن حمایت و یاری از آسیب دیدگان اجتماعی

14- سید بهروز به نژاد -  موسسه بنفام

15- مریم آقا شیخ محمد – خانه فرهنگ و توسعه پایدار

16- رضا بابازاده – موسسه توسعه سبز

17- داود میزانی – سازمان نظام پزشکی

18- سارا ولی میرزا – جمعیت زنان آلودگی محیط زیست

19- علی اخلاقی – خیریه تحصیلی کودکان مریم

20- دیکرانوهی هواکمیان – جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

21- مریم رسالت – انجمن پژوهش های آموزشی پویا

22- سهیلا طهماسبی فر – گروه محققان مستقل مسائل زنان

23- آرزو ابن احمدی – از سازمان جهانی بهداشت

24- عطیه اکبری – ناظر

25- علی مرادی – از موسسه توسعه سبز

26- نادر برادران – طب جامعه نگر

 

تسهیلگران

27- هنگامه عظیمی – گروه سبز نوجوان - مستندساز جلسه

28- سعید نوری نشاط – خانه فرهنگ و توسعه پایدار – تسهیلگر جلسه

 

نماینده سازمان ملل متحد

29- امیرحسین برمکی – دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل متحد

 

غایبین

 1. محبوبه عباسقلی زاده (از گروه آرمان سوم)
 2. صدیقه ضیایی (از گروه آرمان سوم)
 3. مسعود هوشمند رضوی (از گروه آرمان دوم)
 4. زهرا نژاد بهرام (از گروه آرمان هشتم)
 5. جلال محمد لو (از گروه آرمان هشتم)
 6. خسرو منصوریان (از گروه آرمان ششم)
 7. طلیعه حلم زاده (از گروه آرمان پنجم)
 8. مهربانو بختیاری (از گروه آرمان پنجم)

 

بارش افکار اولیه (brainstorming)

 

در ابتدا یک بارش افکار صورت گرفت که در طی آن شرکت کنندگان موضوعات گوناگونی را در باره وضعیت موجود کمیته مطرح کردند. نگرانی ها و انتظارات و امیدهای مختلفی مطرح شد و به این ترتیب اعضای کمیته به خوبی از وضع موجود خود مطلع شدند. برخی پیشنهاد کردند که نتایج جلسات برگزار شده قبلی در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد. یکی از شرکت کنندگان مطرح کرد که هویت ما به عنوان اعضای کمیته غیردولتی ناشی از انتخابات روز نشست و نمایندگی موضوعات مورد نظر می باشد.  مطرح شد که این کمیته بخشی از سازمان ملل متحد نیست و غیردولتی است. همچنین مطرح شد که هسته اولیه فعالیت غیردولتی برای تحقق اهداف توسعه هزاره اینک شکل گرفته است، باید آن را تقویت کنیم و فعالیت ها بر اساس همین گروه شکل گیرد. این نگرانی ها مطرح شد که لازم است کمیته جامع تر باشد؛ دست هم را بگیریم. مطرح شد که می توانیم خود را در طول فعالیت ها ترمیم کنیم. در باره موقتی یا دائمی بودن کمیته بحث هایی صورت گرفت. مطرح شد که خوب است به سمت "باز بودن" کمیته حرکت کنیم. همچنین مطرح شد که فراموش نکنیم که اهداف توسعه هزاره متعلق به سازمان ملل متحد نیست بلکه سازمان ملل متحد فقط دبیرخانه آن است. این اهداف به بشریت تعلق دارد. همچنین قرار شد که توسعه پایدار، اعلامیه هزاره و چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران باید در تمام برنامه ریزی ها لحاظ گردد.

 

پس از یک بحث در باره چشم انداز و ضرورت تبیین آن و روش های موجود برای تبیین یک چشم انداز، شرکت کنندگان به تببین چشم انداز کمیته (چشم انداز داخلی) پرداختند. سپس بیانیه ماموریت کمیته طراحی گردید. متن چشم انداز و بیانیه ماموریت پیشنهادی به شرح زیر است.

 

چشم انداز :

کمیته نهادهای غیردولتی و اهداف توسعه هزاره برای 5 سال آینده

 

 • کمیته کماکان ساختار مستقل، منسجم و نظام مند و دارای برنامه راهبردی مانده است.
 • کمیته حلقه ارتباطی موثر و مستند میان جامعته مدنی، دولت و مردم و سازمان های بین المللی شده است.
 • نماینده منتخب سازمان های غیردولتی فعال در حوزه تحقق اهداف توسعه هزاره از سراسر کشور است.
 • ظرفیتی یافته است که اصلی ترین مرجع مورد اعتماد و وثوق مردم، سازمان های بین المللی و دولت در حوزه بیانیه توسعه هزاره و اهداف توسعه هزاره هستیم.
 • کمیته یکی از شرکای اصلی روند برنامه ریزی، شاخص گذاری، سیاست گذاری و پایش و ارزشیابی دولتی و غیردولتی و بین المللی و بخش خصوصی در حوزه بیانیه توسعه هزاره و اهداف توسعه هزاره می باشد.
 • کمیته نقش موثری در تطبیق و بومی کردن شاخص های توسعه ای معتبر بین المللی را بر مبنای توانایی های فردی، اجتماعی، علمی و اقتصادی خود در ایران ایفا کرده است.

  

بیانیه ماموریت

"کمیته سازمان های غیردولتی و اهداف توسعه هزاره" نهادی هدف مند، غیردولتی، مستقل، دموکراتیک، خودجوش و داوطلبانه است و مرکب از نمایندگان تشکل های غیردولتی فعال و علاقه مند در زمینه اهداف توسعه هزاره بوده و با عنایت به تعهدات ملی و بین المللی و با رعایت و اعتقاد به اصول شفافیت، پاسخگویی، مشارکت در ایران گام بر می دارد. کمیته به منظور تعامل و همکاری با دستگاه های ذی ربط ملی و بین المللی تشکیل شده و در جهت تحقق اعلامیه و اهداف توسعه هزاره از طریق افزایش آگاهی و توان کارشناسی، اجرایی، نظارتی و هماهنگی تشکل های غیردولتی اقدام می نماید.

 

پیشنهاد شد که که گروه های نه گانه جلسات برنامه ریزی خود را پیش از پایان تیرماه 1384 تشکیل دهند و نتایج جلسات خود را به دبیرخانه موقت مستقر در سازمان ملل متحد (آقای برمکی amir.barmaki@undp.org) و خانم دکتر شاهسوند اعلام نمایند. سپس این برنامه ها در یک برنامه جامعتر ترکیب و پیش نویس اولیه برنامه عمل کمیته سازمان های غیردولتی و اهداف توسعه هزاره برای سال یکم تنظیم می گردد. در کارگاه گروه کاری استراتژی کلی کمیته را تدوین نموده و قرار شد که هر یک از گروه های نه گانه استراتژی و اصول زیر را در برنامه ریزی خود رعایت کند.

 

استراتژی کمیته

تثبیت اثربخشی و کارآیی کمیته در چارجوب روند برنامه ریزی کشور با لحاظ موارد زیر:

-         مشارکت سایر غیردولتی ها جلب شود

-         فعالیت ها به گونه ای پیشنهاد شود که در تمام جلسات دولتی نظر کارشناسی داشته و توان نقد داشته باشیم

-         تاکید بر اطلاع رسانی و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی ملی و advocacy شود

-         روی جمع آوری اطلاعات در گروه های هشت گانه تاکید می شود و شناخت بهتر وضع موجود نسبت به هر یک از هشت آرمان توسعه هزاره

-         در برنامه ها، جلب حمایت دولت و مشارکت با آن لحاظ گردد.

-         پروژه های موفق سازمان های غیردولتی به دولت شناسانده شود

-         با توجه به اینکه سندهای استانی در حال تهیه است، توانمندسازی تشکل ها در استان ها برای داشتن نقش موثر لحاظ گردد (توانمندسازی) با همکاری با شبکه های استانی

 

اصول کلی که باید در برنامه ریزی رعایت شود

-         در کلیه فعالیت ها – چشم انداز و بیانیه ماموریت لحاظ شده باشد

-         برنامه ها یک ساله و تا پایان سال 1384 به پایان برسند (یا در این چارچوب زمانی باشند). در صورت برنامه ها طولانی مدت تر است، حداقل فاز اول یا فازهای مقدماتی آن نا پایان اسفند 1384 صورت گیرد.

-         فعالیت پیشنهادی می تواند به دو صورت پیشنهاد شود (کوتاه مدت که بدون منابع مالی قابل اجرا باشد) و بلند مدت که نیاز به منابع مالی داشته باشد.

-         دقت شود که فعالیت های از کیفیت های زیر برخوردار باشند: پایداری – ارتباط با چشم انداز – داری اثر نهایی موثر و تاثیرگذاری بر گروه هدف

 

مباحث دیگر:

خانم دکتر شاهسون نتایج مذاکرات خود را با آقای فرزین و آقای برمکی در خصوص موارد مختلف (وظایف کمیته) به شرح زیر اعلام کرد:

 

·        پیشنهاد می شود که تصمیات کمیته - فقط در آن دسته از جلسات کمیته که دو سوم اعضاء در آن شرکت دارند گرفته شود . اما جلسات دیگر که در آن دو سوم نمایندگان حضور ندارند می تواند برگزار شود ولی نباید مصوبه ای داشته باشد.

·        اگر نماینده ای دو بار بدون دلیل موجه شرکت نکنند، نماینده بعدی جایگزین می شود.

·        هر نوع انجام هزینه برای کمیته از طریق دفتر سازمان ملل متحد یا برنامه عمران ملل متحد به تمام اعضاء گزارش داده شود

·        دستور جلسه حتما باید از قبل اطلاع داده شود.

·        زمان جلسات تا شهریورماه معین شده است. جلسه بعد ریز برنامه ها ارائه می شود.

·        برنامه ریزی نیز برای سفر به شهرستانها و اطلاع رسانی به تشکل های غیردولتی صورت گرفته است. مشروح آن در جلسه بعد اطلاع داده می شود.

 

جلسه سوم کمیته روز ششم تیر ساعت 3 بعداز ظهر در محل اجتماعات دفتر سازمان ملل متحد برگزار می شود.

 

دستور جلسه بعدی:

-         بررسی آیین نامه داخلی و تصویب آن

-         گزارشی از جلسه کمیته ملی مستقر در دولت

-         بررسی پروژه همکاری با  UNDP

-         تصویب نتایج کارگاه هم اندیشی کمیته

-         بررسی روند برنامه ریزی در سطح گروههای 9 گانه

 

شرکت کنندگان در کارگاه آماده دریافت پیشنهادات و نظرات کلیه سازمان های غیردولتی در رابطه با مفاد تصمیم گیری شده می باشند. لذا خواهشمند است که نظرات خود را به تسهیلگر (نشاط) انتقال دهید.