اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

قابل توجه تشکل هاي زيست محيطی کشور

با سلام

به اطلاع مي رساند که نشست يک روزه اي به منظور تبادل نظر درباره سومين گزارش ملي جمهوري اسلامي به کنوانسيون تنوع زيستي رأس ساعت 9 صبح مورخ 12 / 5 / 84 در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محيط زيست واقع در پارک طبيعت پرديسان برگزار خواهد شد.

بدينوسيله از جنابعالي / سرکار عالي درخواست مي شود که حداکثر تا تاريخ 26 تيرماه 1384 مراتب آمادگي خود و يا نماينده آن تشکل محترم را در نشست مذکور به دبيرخانه تنوع زيستي اعلام فرمائيد. ( شماره تلفن 8831297 ) . بديهي است که عدم اطلاع به منزله عدم تمايل به شرکت در اين نشست تلقي خواهد شد. ضمناً پيش نويس گزارش تهيه شده در تارنماي دبيرخانه به آدرس اينترنتي www.biodiversity.ir قابل دسترسي است. موجب امتنان خواهد بود پس از مطالعه و بررسي گزارش ، نظرات احتمالي خود را به صورت کتبي حداکثر تا زمان برگزاري نشست به دبيرخانه تنوع زيستي ارسال فرمائيد.

فرستنده خبر: شبکه تشکل های محیط زیست و توسعه پایدار منطقه تهران (esfand1379@yahoo.com)