اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

 گردهمايي شهريور ماه جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست  به سخنراني جناب آقاي سادات موسوي نماينده محترم مباركه و بنيانگزارفراكسيون اصل پنجاهم قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد . از كليه اساتيد، مسئولين ، علاقه مندان واعضاءسازمان هاي غير دولتي محيط زيست  دعوت به عمل مي آيد تا با حضور گرم خود به پر بارتر شدن اين جلسه بيفزائيد  

پيشاپيش از حضور به موقع شما سپاسگزاري مينمائيم .

زمان: يكشنبه 6/6/84

ساعت: 18-16

مكان: خ انقلاب، خ قدس، نبش كوچه شفيعي، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران