اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

کارگاه خانواده برابر برگزار می شود
1384/6/3
این کارگاه به منظور ترویج و آشناسازی دختران و پسران در شرف ازدواج با یکدیگر ؛ یا زوجهایی که به تازگی ازدواج کرده اند ؛ با مبانی یک خانواده برابر و عدالت محور توسط برگزار می شود. در این کارگاه یک روزه دکتر مهرداد افتخار ، روانپزشک و دکتر فرشته آهنی ، حقوقدان به عنوان سخنران و سعید نشاط به عنوان تسهیلگر حضور خواهند داشت.
تاریخ و زمان برگزاری این کارگاه ساعت 9 تا 17روز سه شنبه 8 شهریور و آخرین مهلت ثبت نام روز شنبه 5 شهریور خواهد بود.
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آدرس الکترونیکی موسسه " راه توانمند زیستن "
raahi@raahi.org یا شماره تلفن 88837202 تماس بگیرید.