اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

گرگان: نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی مؤسسه معلولین ضایعه نخاعی گرگان

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی موسسه معلولین ضایعه نخاعی (آوای دلجوی گلستان) برگزار می شود: 

  • زمان نمایشگاه و ساعات بازدید : از سیزدهم تیر الی بیست و نهم تیرماه 1394 
  • زمان بازدید روزانه بعدازظهرها از ساعت 21 لغایت 24
  • مکان  نمایشگاه: گرگان، بافت تاریخی، محله سرچشمه، پشت امامزاده نور، خانه تاریخی (شفیعی)

با تشکر از خانم اکبرزاده، مدیر مؤسسه برای اطلاع رسانی