اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

همزمان با شصتمین سال تاسیس سازمان ملل متحد

دانشكدة ‌روابط بين الملل وزارت امور خارجه

با همكاري

کميساریاي عالی امور پناهندگان ملل متحد

صندوق کودکان ملل متحد

سازمان توسعه صنعتي ملل متحد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد

برنامه جهانی غذا

سازمان جهانی بهداشت

سازمان بين المللی مهاجرت

هماهنگ کننده ملل متحد در ايران

برنامه عمران ملل متحد

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد

هیئت ويژه سازمان ملل در امور افغانستان

سازمان تربيتي،‌علمی و فرهنگی ملل متحد

صندوق جمعیت ملل متحد

 

چهارمین دورة ‌تخصصي با عنوان

« نظام ملل متحد و فعاليتهاي آن در ايران

را برگزار مينمايد.

 

مزايا و شرايط دوره:

·        استادان دوره از روسا و کارشناسان ارشد و مديران پروژه هاي دفاتر نمايندگي هاي ملل متحد هستند.

·         شركت كنندگان در اين دوره از ميان فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي و بالاتر پذيرفته مي شوند.

·        گواهي نامه پایان دوره به صورت مشترك به امضاي رييس دانشكدة‌ روابط بين الملل و هماهنگ كنندة‌ مقيم ملل متحد در تهران مي رسد.

·        جلسات دوره به زبان فارسي برگزار  مي شود.

 

مدت و زمان برگزاري دوره:

جلسات دوره  از تاريخ 11 مهرماه تا 25 آبان ماه سال 1384 در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هر هفته (به استثنای روزهای دوم و چهارم آبانماه)از ساعت  8:30 تا 10:30 صبح در دانشكدة‌ روابط بين الملل برگزار مي شود.

 

هزينه شركت در دوره (در صورت پذيرش):

هزينه شرکت در دوره 800،000 ريال (هشتاد هزار تومان) است که بايستي به حساب 66/1430 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بنام دانشکده روابط بين الملل قابل واريز در تمامي شعب بانک ملي پرداخت گردد. (دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي از پنجاه درصد تخفیف در شهریه برخوردار خواهند بود.)

 

مدارک لازم براي ثبت نام:

تکميل فرم ثبت نام (قابل دریافت از طريق پايگاه اينترنتي دانشکده و يا با مراجعه حضوري)، مدرک نشان دهنده وضعيت تحصيلي و شغلي و نيز اصل فيش بانکي مورد اشاره در بند قبل.

متقاضيان مي توانند جهت ارسال مدارك و كسب اطلاعات بيشتر حداکثر تا روز 6 مهرماه 1384با گروه آموزشهای تخصصی دانشکده تماس حاصل فرمايند:

آدرس: تهران،‌ خيابان شهيد باهنر (نياوران)،جنب پمپ بنزين، كوچة‌مينا، ‌پلاك 22 کدپستي 19395

تلفن: 1-22802650 ،‌ فاكس: 22802742، پست الكترونيكي: uncourse@sir.ac.ir