اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

فراخوان شركت در جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر

بدينوسيله به اطلاع مي رساند:
در ادامه برگزاري سلسله جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در نيمه دوم سال 84، سومين نشست مربوطه كه به مباحث داراي اولويت علمي كاربردي بين المللي مربوط مي شود، تحت عنوان “نقش ديوان كيفري بين المللي در روند پيشبرد حقوق بشر در سراسر جهان ” خواهد بود و همانند جلسات مهر ماه عموم محققين، اساتيد، دانشجويان و نمايندگان دستگاههاي ذيربط علاقمند به موضوع مي توانند در جلسه شركت نمايند. محورهاي سخنراني هاي تخصصي نشست مزبور به شرح زير مي باشند.

عنوان:
نقش ديوان كيفري بين المللي (ICC)  در روند پيشبرد حقوق بشر در سراسر جهان

سخنرانان و عناوين:
- جناب آقاي دكتر بيگ زاده استاد حقوق بين الملل
1- صلاحيت هاي ديوان كيفري بين المللي در جهت پيشبرد حقوق بشر.
- جناب آقاي دكتر باوند استاد حقوق بين الملل
2-  قابليتهاي ديوان كيفري بين المللي در جهت توسعه روند هنجارسازي قواعد جديد بين المللي در زمينه حقوق بشر.
- گزارش چند سازمان بين المللي فعال در زمينه ديوان كيفري بين المللي ارائه شده به هم انديشي حاضر.
3- نقش نهادهاي مدني در قبال ديوان كيفري بين المللي،‌ (قبل از شكل گيري ICC و بعد از آن).
- نمايندگاني از دستگاههاي رسمي ذيربط كشور
4- نقد و بررسي موضع ايران در قبال ديوان كيفري بين الملل با نگرش حقوق بشري.
 شايان ذكر است در نشست هاي هم انديشي علمي و پژوهشي كميسيون پس از ارائه سخنراني هاي علمي قريب به 90 دقيقه به بحث و بررسي جمعي و پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

زمان: ساعت 15 الي 30/18 شنبه 7/8/84
مكان: سيدخندان – ابتداي خيابان سهروردي شمالي – كوچه قرقاول – پلاك 6.  تلفن: 4-88529742 . فاكس: 88768807

روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي