اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

فراخوان شركت در جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند:

در ادامه برگزاري سلسله جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در نيمه دوم سال 84، چهارمين نشست مربوطه كه به مباحث داراي اولويت علمي كاربردي داخلي مربوط مي شود، تحت عنوان “حقوق اجتماعي بشر؛ نقد و بررسي وضعيت حقوق اجتماعي در ايران” خواهد بود و همانند جلسات قبلي عموم محققين، اساتيد، دانشجويان و نمايندگان دستگاههاي ذيربط علاقمند به موضوع مي توانند در جلسه شركت نمايند. محورهاي سخنراني هاي تخصصي نشست مزبور به شرح زير مي باشند.

عنوان:

حقوق اجتماعي بشر؛  نقد و بررسي وضعيت حقوق اجتماعي در ايران

عناوين موضوعي و سخنرانان:

1-     نگاهي به حقوق اجتماعي بشر در موازين بين المللي حقوق بشرو نظام حقوقي ايران.

ـ جناب آقاي دكتر سيد محمد هاشمي استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

2-     مروري بر بايسته هاي امنيت حقوقي اجتماعي شهروندان در ايران.

ـ جناب‌ آقاي كامبيز نوروزي مدرس حقوق

3-      مهمترين چالشهاي نظري و عملي فراروي رعايت حقوق اجتماعي در ايران.

ـ (نمايندگان نهادها و سازمانهاي مختلف از سه قوه و برخي از نهادهاي مدني فعال از جمله رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، امور حقوقي وزارت رفاه، امور اجتماعي وزارت كشور، امور اجتماعي نيروي انتظامي، امور اجتماعي استانداري تهران، امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي و ... )

4-     نقش نهادهاي مدني براي پيشبرد حقوق اجتماعي در كشور.

ـ جناب آقاي دكتر رزاقي استاد دانشگاه و فعال امور نهادهاي مدني

 

          شايان ذكر است در نشست هاي هم انديشي علمي و پژوهشي كميسيون پس از ارائه سخنراني هاي علمي قريب به 90 دقيقه به بحث و بررسي جمعي و پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

 
زمان: ساعت 15 الي 30/18 دوشنبه 23/8/84

مكان: سيدخندان  ابتداي خيابان سهروردي شمالي  كوچه قرقاول  پلاك 6.  تلفن: 4-88529742 . فاكس: 88768807

روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي