اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

دوستان عزيز

در روزهای گذشته ايميل های زيادی را برای گروه ارسال شده است ولی آنها را در اين سايت روزآمد نکرده ام. می توانيد با مراجعه به نشانی زير ايميل های ارسال شده را بخوانيد.

علاوه بر اين عده ای سودجو در حال ارسال ايميل به نام گروه خبری هستند. اميدوارم که مشکلی برای دوستان عضو گروه به وجود نيايد. به هر حال افرادی که به زيرو بم کار در اينترنت آشنا هستند راحت می توانند چنين سواستفاده هايی بکنند. به هر حال اميدوارم که دست از سر ما بردارند و ديگر چنين کارهايی نکنند.