اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

فراخوان شركت در جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر

 • بدينوسيله به اطلاع مي رساند: در ادامه برگزاري سلسله جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، در نيمه اول سال 85 اولين نشست مربوطه كه به مباحث داراي  اولويت علمي كاربردي داخلي مربوط مي شود، تحت عنوان “حقوق بشر و ميراث فرهنگي” خواهد بود و همانند جلسات قبلي عموم محققين، اساتيد، دانشجويان و نمايندگان دستگاههاي ذيربط علاقمند به موضوع مي توانند در جلسه شركت نمايند. محورهاي سخنراني هاي تخصصي نشست مزبور به شرح زير مي باشند.
 • عنوان:  حقوق بشر و ميراث فرهنگي
 • عناوين موضوعي و سخنرانان:
 • الف) ابعاد نظري حقوقي
  1- بررسي برخي از مهمترين نكات مربوط به حقوق بشر و ميراث فرهنگي
  درموازين بين المللي مربوطه؛
  شناسايي قواعد و ارزيابي اولويت هاي فراروي
  - سركار خانم دكتر بلك عضو هيئت علمي دانشكده حقوق شهيد بهشتي
  2-  نگاهي به نظام حقوق داخلي ايران در ارتباط با ميراث فرهنگي از زاويه حقوق بشر
  - جناب آقاي غنمي، مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي
 • ب) ابعاد نظري كاربردي
  3- نگاهي به ميراث فرهنگي ايران؛ مهمترين قابليتها، فرصتها و چالش ها از زاويه حقوق انساني
  - جناب آقاي طه هاشمي، معاون سازمان ميراث فرهنگي و رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري
  -  جناب آقاي بهشتي، رئيس اسبق ميراث فرهنگي، عضو هيئت علمي مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي
  4- ارزيابي رويكرد دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران در قبال حقوق مردم بر ميراث فرهنگي
  - جناب آقاي دكتر عابدي، استاديار دانشگاه و قاضي دادگستري استان تهران
  5- ارزيابي رويكرد مجلس شوراي اسلامي در قبال حقوق مردم بر ميراث فرهنگي
  - جناب آقاي عباسي رئيس كميته گردشگري مجلس شوراي اسلامي
 • زمان: شنبه 30/2/85  ساعت 30/14 الي 45/18
  مكان: سالن هم انديشي هاي كميسيون
  (سيدخندان – ابتداي خيابان سهروردي شمالي – كوچه قرقاول – پلاك 6 –
  دبيرخانه كميسيون حقوق بشر اسلامي).
 • روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي