اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

انجمن دفاع شهري نوين ايران برگزار مي كند: نيايش برای صلح

به مناسبت سالروز جهاني صلح (21 سپتامبر) به منظور رفع تهديدات، خشونت طلبي ها، تروريسم و جنگ هايي كه جهان امروز را در بر گرفته... مراسم نيايشي از طرف كانون صلح انجمن دفاع شهري نوين ايران برگزار مي گردد. در اين مراسم از نمايندگان اديان الهي دعوت شده كه مواضع دين خود را نسبت به برقراري صلحي پايدار در جهان بيان كنند و نيايش هاي ديني خود را در رابطه با صلح دوستي و مودت بين ملت ها اجرا نمايند. اين مراسم در روز چهارشنبه 29 شهريور از ساعت 4 الي 7 بعد از ظهر در مركز مشاركت هاي مردمي شهرداري منطقه 7 ساختمان ورشو برگزار مي گردد. ورود براي عموم مردم آزاد است. روابط عمومي انجمن دفاع شهري نوين ايران.