اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

دوستان سلام. مدتی است که در وب لاگ مطلبی نگذاشته ام. علت آن سفرهای من به شهرستان های مختلف است. امیدوارم بزودی بتوانم در جایی مستقر بمانم و بیشتر به وضعیت این وب لاگ رسیدگی کنم. در دو سه هفته گذشته بیش از صد ایمیل دریافت کرده ام که خواسته اند که به وضعیت وب لاگ رسیدگی کنم. چشم. از توجه شما متشکرم.