اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

نشست گروهي از سازمان هاي غيردولتي فعال در بم

همزمان با سومين سالگرد زلزله پنجم دي ماه، گروهي از NGO هاي فعال در بم، به ياد جان باختگان زلزله هولناک سال 1382 گردهم آمدند تا اين حادثه دلخراش را به همه بازماندگان و مصيبت ديدگان تسليت بگويند. هم چنين به فعالان سازمان هاي غيردولتي، مسئولان امداد، نجات و حمايت که تاکنون براي ياري به اين مردم، پايدار ايستاده اند يادآوري کنند، گرچه اين اندوه فراموش نشدني بود، اما در ما نيرو و آمادگي شگرفي براي ياري به هم ميهنان و همه ي مردم آسيب ديده پديد آورد.

دبيرخانه گروهي از سازمان هاي غيردولتي فعال در بم