اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

ماهنامه زيست محيطی زمين منتشر شد

ماهنامه زیست محیطی "زمین"، کاری از سرباز زمین منتشر شد. این ماهنامه چنانکه در شناسنامه آن آمده است یک نشریه مستقل زیست محیطی می باشد که با فعالیت داوطلبانه هواداران محیط زیست و دوستان زمین منتشر می گردد. نشانی وبلاگ این ماهنامه عبارت است از: earthsoldier.persianblog.ir

 

ضمنا فایل پی.دی.اف. این نشریه در گروه خبری سازمان های غیردولتی نیز آپلود شده است.

http://groups.yahoo.com/group/ngonews/files