اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

مؤسسه بهبود زندگی زنان (غير دولتي)

مؤسسه بهبود زندگی زنان (غير دولتي) در حوزة مسائل زنان از واجدين شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

دانش آموختگان در رشتـه هاي روانشناسي ، علوم تربيتي و مشاوره ، جامعه شناسي ، پزشكي عمومي با مدارك فوق ليسانس يا دكتري با تسلط كامل به زبـان انگليسي ، روش هاي تحقيق و سابقه مديريت پــروژه هاي تحقيقاتي .

ليسانس يا فوق ليسانس با تجربه كار در روابط بين الملل و روابط عمومي جهت گسترش ارتباطات با مراكز علمي بين المللي و تهية گزارش ، خبر و نشريه در حوزة زنان .

( تسلط كامل به مكالمه و ترجمه متون انگليسي و كامپيوتر ضروري است )

 توجه : حداقل 3 سال سابقة فعاليت مرتبط براي هر يك از مواردفوق لازم است .

واجدين شرايط مي توانند رزومه خود را تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۵ به صنــدوق پستي 5875-7634 و يا آدرس Email: info@riwl.org    ارسال دارند.