اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

اطـلاعيــــه

مركز تحقيقات سلامت زنان فردا و مؤسسه تحقيقات بهبود زندگي زنان  در نظر دارد در ماه هاي بهمن و اسفند ماه 1385 مجموعه كارگاه هاي آموزشي زير را برگزار نمايد از كلية علاقمندان دعوت مي گردد حداكثر تا تاريخ 30/10/85 جهت ثبت نام در هركدام از كارگاه هاي مـذكور با شماره تلفن هاي 90- 88847189  و يا آدرس Email : info@riwl.org  تماس حاصل نمايند .

نام مدرس

تاريخ

ساعت

عنوان كارگاه

دكتر حميديوسفي

5/11/85

13 الي 9

خشونت و خانواده ها

دكترعليرضا

ضيايي

12/11/85

13 الي 9

اهميت دوران بارداري و شيردهي و مراقبت از كودك

پريسا شفيعي

19/11/85

13 الي 9

كودك ، نقش والدين

 و خانواده

دكترحميد يوسفي

25/11/85

13 الي 9

نوجواني و خانواده ها

دكترعليرضا

ضيايي

26/11/85

13 الي 9

سالم سازي رفتارهاي نوجوانان و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

پريسا شفيعي

3/12/85

13 الي 9

انسجام خانواده و مشكلات

 اعضاي خانواده

دكترحميد يوسفي

9/12/85

13 الي 9

اختلال سوء مصرف

 مواد و خانواده ها

دكترعليرضا

ضيايي

10/12/85

13 الي 9

اختلالات قبل از قاعدگي و

 دوران يائسگي

پريسا شفيعي

17/12/85

13 الي 9

سالمندان و خانواده