اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

متن زیر از طرف یکی از اعضای انجمن زرتشتیان به گروه خبری سازمان های غیردولتی ارسال شده است که متن آن را به همین صورت در وب لاگ قرار می دهیم.
Beh nam Khoda
Dorood bar doostan!
Doostani gerami in mail farakhani az sooye Anjoman Mazd Yasna beh hameh  Iraniani ast keh shifteh Iran va farhang bastani an mibashand.
Anjoman Mazd Yasna motealegh beh Zartoshtian  Iran ast va dar rah amoozesh farhang Zartoshti va zaban va tarikh Iran bastan mikooshad.
Shoma mitavanid az tarigh in neshani
http://groups.yahoo.com/group/mazd_yasna/
beh in Anjoman bepeyvandid.
Montazer hameh shoma Nikan hastim.
Bedorood
Siavash Firoozgary