اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

سیمنار آموزشی "ویروس های رایانه ای و راه های مقابله با آن"

انجمن رایحه سبز - از انجمن های فعال شهر یزد در حوزه فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی برگزار می کند:‌ سمینار آموزشی ویروس های رایانه ای و راه های مقابله با آن.
زمان: یکشنبه 15/11/85 ساعت 16 الی 18
مکان: یزد- ابتدای بلوار امام جعفر صادق(ع)- طبقه فوقانی خانه شطرنج- سالن آمقی تئاتر- اداره کل تربیت بدنی یزد