اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

اطلاعیه شماره شش کمیساریای عالی پناهندگان - بهمن ماه ۱۳۸۶ - در خصوص وضعیت بهداشت در افغانستان و معرفی امکانات موجود بهداشتی در افغانستان منتشر شد. برای دریافت این اطلاعیه با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید:‌

جهت اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با نشاني‌هاي زير تماس حاصل نمائيد:

تهران :   واحد اطلاع‌رساني جمعي كميساريا، تلفن: 7201-8805 (009821)

كابل : بريالي باركزي، تلفن: 28 30 28 70 (0093) يا بري مليار، تلفن: 023 283 70 (0093)