اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

پروژه مستند سازی "ایران، جهانی در یک مرز"

پروژه مستند سازی "ایران، جهانی در یک مرز" که مشترک بین مؤسسه آموزش و پژوهش طبیعت، تسهیلات محیط زیست جهانی و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست می باشد، مراحل تصویربرداری خود را به اتمام رسانده و وارد مرحله مونتاژ شد.
محمدعلی اینانلو ، کارگردان و مدیر اجرایی پروژه به طبیعت گفت:
این پروژه در 6 فاز دوساله تعریف شده که مراحل کلی آن دوازده سال طول خواهد کشید که شامل ساخت
فیلم های مستند از سراسر ایران خواهد بود.
موضوع این مستندها به این شرح است:
تنوع اقلیمی ایران.
تنوع پوشش گیاهی ایران.
تنوع پوشش جانوری و حیات وحش ایران.
تنوع فرهنگ های کهن و بومی و محلی ایران.
فاز اول این پروژه که از سال 1383 آغاز و حدود سه سال طول کشید شامل مناطق:
منطقه حفاظت شده و پارک ملی توران در استان سمنان "شاهرود". پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق در استان سمنان "شاهرود". پارک ملی گلستان در استان گلستان. پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران.
به گفته محمدعلی اینانلو با پایان یافتن حدود 95 درصد تصویربرداری های فاز اول پروژه، فیلم ها در مرحله مونتاژ هستند، دو قسمت اول پارک ملی توران با عنوان "توران، دست پرورد خورشید سوزان" مونتاژ شده و باقی قسمت ها به سرعت در مراحل مونتاژ و صداگذاری ست.
علاوه بر محمدعلی اینانلو، که به عنوان کارگردان و مدیر اجرایی پروژه فعالیت می کند سایر عوامل پروژه به این شرح اند:
خانم دکتر ویکتوریا جمالی، هماهنگ کننده پروژه.
آرش اینانلو، دستیار کارگردان و سرپرست گروه تصویر.