اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

بازارچه خیریه محک

هدایای نوروزی و مواد غذایی به نفع کودکان مبتلا به سرطان.

مکان: انتهای اقدسیه، ابتدای جاده لشگرک، سه راه ازگل، بلوار اوشان، کوی جنت، بلوار محک - مجتمع بیمارستانی و رفاهی محک - تلفن: ۲۲۴۵۱۴۱۴

زمان: ۳ الی ۴ اسفند ۱۳۸۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۷