اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

اطلاع رسانی شبکه یاری کودکان کار و خیابان در باره یک مورد کودک آزاری در همدان

با سلام،
لینک ارسالی حاوی خبری در مورد یک کودک آزاری در استان همدان است. این خبر یکی از بیشمار کودک آزاریهایی می باشد که روزانه اتفاق می افتد و کسی از آن مطلع نمی گردد. متاسفانه کودک آزاری با سرعت عجیبی رو به رشد است و شکل آزارها هم همواره خشن تر و وحشیانه تر شده می شود. بارها و بارها این چهره زشت رفتار با کودکان مطرح شده است اما آیا راه حلی برای آن یافت شده است؟؟؟ چگونه می توان جلوی این خشونت بی رحمانه را گرفت؟ ... امیدوارم که با یاری شما دوستان بتوان اذهان مردم را نسبت به این موضوع حساس ساخت. منُی مقدسی
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=31804