اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

بازديد رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری از خانه راس الحسينی در يزد

عزت ا.. سيفي رئيس سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي يزد پنجشنبه از خانه راس الحسيني بازديد نمود  و در جريان مسائل مشكلات و ضعف امكاناتي براي توسعه و فعاليت دوستداران ميراث فرهنگي استان يزد قرار گرفت.
در اين بازديد دبير انجمن خواستار رسيدگي مناسب و در شان سازمان ميراث فرهنگي يزد شد و دليل آن را نگاه جدي مديريتي ايشان و در معرض ديد بودن توريست داخلي و خارجي دانست و كم لطفي در اين زمينه را باعث بدبيني خصوصاً خارجي ها را نسبت به دولتي ها جهت فعاليتNGO  (سمن ها) در بر خواهد داشت كه مهندس سيفي ضمن دريافت درخواست مكتوب اين انجمن بر حل و حمايت سازمان تاكيد ورزيد.
عليرضا صادقي رئيس هيئت مديره انجمن دوستداران و حافظان خشت خام در مصاحبه اختصاصي با سايت يزد فردا هدف از بازديد رئيس ميراث يزد را در جريان قرار گرفتن مشكلات- كمبودها و نارسائي و كمك به حل و توسعه فعاليت انجمن هاي دوستدار ميراث فرهنگي دانست.
ايشان افزود: هرچند تاكيد ما هم بر غير دولتي بودن و عدم وابستگي به سازمانهاي دولتي در بعد مالي و هم امكاناتي هست ولي بايد تصريح كرد در ايران و دنيا فعاليت سمن ها در بسترها - مجموعه ها مشترك با تجهيز نمودن نسبي آن توسط دستگاههاي مرتبط فعاليت" اصلي غير قابل كتمان و حداقلي براي فعاليت داوطلبانه دوستداران ميراث فرهنگي است.
ايشان نگاه انجمن دوستداران و حافظان خشت خام در يزد نگاه فرهنگي - اجتماعي - بديع و مناسب دانست و ادامه داد: هر چند امر به معروف و نهي از منكر وظيفه شرعي و ملي ماست ولي هدف ما بيانيه دادن و جهت گيري خاص نيست و اميدواريم تبديل به بازوان قابل اتكال براي ميراث يزد شويم.
 روابط عمومي انجمن دوستداران و حافظان خشت خام