اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

نمايشي براي كودكان - در جستجوي حمايت يك تشكل غيردولتي

گروه تئاتر چارپايه در راستاي اعتلاي فرهنگ صلح در نظر دارد نمايشي را با همين موضوع كه مورد تاييد كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ميباشد،  در قالب موزيك - حركت - بي كلام در كشور هاي اروپايي اجرا نمايد
 و از آنجايي كه معتقد است تنها حركتي مردمي تاثير خودرا خود را خواهد گذاشت
در نظر دارد با حمايت معنوي كانون پرورش فكري پروژه را از طريق يك تشكل غير دولتي به انجام رساند
لذا در صورت عنايت و توجه خواهشمند است مراتب را به اطلاع برسانيد
 علي پورطبيب - گروه تئاتر چارپايه
 http://charpayetheater.blogfa.com/