مناطق زلزله زده

گزارش اولین جلسه ی گردهمایی انجمن ها و تشکل های مردمی جهت امداد و کمک رسانی به مناطق زلزله زده
تاریخ: 6 آذر 1396
مکان: باشگاه فرهنگیان شهر سنندج
در ظهر روز دوشنبه مورخ 6/9/1396 در محل سالن جلسات باشگاه فرهنگیان شهر سنندج با حضور جمع کثیری از نمایندگان تشکل های مردمی بیشتر شهرستان های کردستان و سایر استان های همسایه، اولین گردهمایی در خصوص هماهنگی و ساماندهی هر چه بیشتر و همکاری در راستای امداد و کمک رسانی به مناطق زلزله زده ی کرمانشاه برگزار شد.
در این گردهمایی ضمن خیر مقدم از حاضرین به نمایندگی از ستاد مردمی کمک رسانی سنندج، گزارشی اجمالی از فعالیت های شهر سنندج در هفته های سپری شده در خصوص امداد و کمک رسانی به مناطق زلزله زده ی کرمانشاه ارائه شد و هدف از تشکیل این جلسه و حضور دیگر شهرستان ها را در گردهمایی "هماهنگی هرچه بیشتر، ساماندهی و مدیریت کمک های مردمی و مدیریت منابع موجود" عنوان گردید.
در ادامه ی جلسه ضمن استماع گزارشات شناسایی، اجرایی و عملیاتی سایر تشکل های مردمی فعال  از دیگر و شهر و استان ها در منطقه ی زلزله زده، و نیز ارائه ی نظرات و پیشنهادات در راستای موضوع جلسه، موارد زیر با موافقت اکثریت حاضرین مصوب و به تایید رسید:
1) در هر شهرستان هیاتی 7 نفره به عنوان کمیته ی راهبری متشکل از نمایندگان تشکل های مردمی آن شهرستان انتخاب شود و از این کمیته 2 نفر به نمایندگی از آن کمیته در جلسه ی بعدی حضور یابد.
2) تشکیل شش کارگروه در هر شهرستان تحت عناوین: - کارگروه مالی، پشتیبانی – کارگروه شناسایی – کارگروه فرهنگی و روابط عمومی – کارگروه امداد و نجات – کارگروه فنی اجرایی – کارگروه پزشکی درمانی
/ 0 نظر / 32 بازدید