پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

مجموعه ای از اخبار و اطلاعات رسیده به گروه خبری سازمان های غیردولتی

گردآوری از سعید نوری نشاط   اجلاس سالیانه سازمان های غیردولتیاجلاس امسال سازمان های غیردولتی در تاریخ 22 و 23 شهریور در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید