پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

کارگاه آموزشی تربیت رؤسای دفاتر مدیران عالی بنگاه های اقتصادی کشور

شورای سازمان های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران  برگزار می کند: عنوان کارگاه آموزشی : تربیت رؤسای دفاتر مدیران ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

کارگاه آموزشی ارتباط دولت ها با سازمان های غیر دولتی با تاکید بردولت های محلی

کارگاه زیر توسط شورای سازمان های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران اطلاع رسانی شده است: عنوان کارگاه آموزشی : «ارتباط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید