گزارش 16 هزار کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی در 6 ماه نخست امسال

🗣رئیس اورژانس اجتماعی کشور:


🔸تاکنون ٢٧٥٠٠ مورد کودک‌آزاری از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده است.


🔸همچنین تا‌کنون ١٤ هزار و ٥٩٩ مورد همسر‌آزاری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شده‌ است.


🔸٣٨ درصد از این کودکان در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢ درصد راهنمایی بوده‌اند. 


🔸٢٩ درصد از آزارها جسمی و ٣ درصد جنسی بوده است، چرا که بسیاری از خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو خیلی ازاین موارد را گزارش نمی‌کنند.

/ 0 نظر / 43 بازدید