آغاز جنگل کاری 150 هکتار زمین در اصفهان

همزمان با سراسر کشور، جنگل کاری بیش از 150هکتار از اراضی منابع طبیعی استان اصفهان آغاز شد.

رئیس ادراه جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این طرح با همت بیش از هفت سازمان مردم نهاد در اراضی منابع طبیعی شهرستان های خوانسار، لنجان، کاشان و گلپایگان آغاز شد.

مرتضی برزو با اشاره به اینکه بیش از 100کیلوگرم بادام کوهی برای کشت در اراضی منابع طبیعی این شهرستان به طور رایگان در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار گرفته است، افزود: این طرح مردمی، با توجه به خشک شدن وسیع رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور به دلیل اقدامات مخرب انسانی، صنعتی، چرای دام، سرشاخه زنی، تغییر اقلیم و خشکسالی اجرا می شود. وی گفت: اصلاح و احیای مراتع تخریب شده، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از هدر رفت آب، نگهداری و ذخیره نزولات آسمانی، تلطیف هوا و ایجاد محیط تفرجگاهی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستایی ها به شهرها و کمک به توسعه پایدار از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

برزو افزود: کاشت بذر در اراضی منابع طبیعی استان تا اواسط دی ادامه دارد . وی ادامه داد:مساحت اراضی جنگل های طبیعی استان 65هزار هکتار و مساحت اراضی رویشگاه های جنگلی 500هزار هکتار است .


/ 0 نظر / 48 بازدید