# انجمن_زنان_مبارزه_با_آلودگی_محیط_زیست

گردهمآیی خرداد ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

موضوع سخنرانی : چالش های فراسوی اکوسیستم دریای مازندران سخنران: جناب آقای دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

گردهمآیی اسفند ماه نود جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برگزار می کند: موضوع سخنرانی: چالش ها  و نحوه مدیریت اکوسیستم های طبیعی سخنران: سرکار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

سخنرانی خردادماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

در گردهمایی خرداد ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست جناب آقای مهندس جعفریان هماهنگ کننده دبیرخانه کارگروه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

گردهمآئی اردیبهشت ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

گردهمآیی اردیبهشت ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست باحضوراستادمحترم جناب آقای دکتر غیاث الدین برگزار می شود. از ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید