# زنان

دومین بازار جوانان به نفع آسایشگاه خیریه کهریزک

گروه بانوان نیکوکار برگزار میکند: دومین بازار جوانان به نفع آسایشگاه خیریه کهریزک زمان:۲۴ الی ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح تا ۸ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

گردهمایی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست: وضعیت محیط بانان و جنگلبانان

گردهمایی آبان ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست موضوع سخنرانی: وضعیت محیط بانان و جنگلبانان در کشور سخنران: جناب آقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

میزگرد بررسی مسایل زنان توسط گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران"   را  با تأکید بر "بررسی پیشینه و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید