# سازمان_غیردولتی

گردهمآیی خرداد ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

موضوع سخنرانی : چالش های فراسوی اکوسیستم دریای مازندران سخنران: جناب آقای دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

سخنرانی خردادماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

در گردهمایی خرداد ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست جناب آقای مهندس جعفریان هماهنگ کننده دبیرخانه کارگروه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

اولین گردهمائی سراسری تشکلهای دوستدار غیر دولتی میراث فرهنگی ایران

"اولین گردهمائی سراسری تشکلهای دوستدار غیر دولتی میراث فرهنگی ایران" به همراه "شب نشینی های فرهنگی" در  تاریخ های 25 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

برگزاری همایش سراسری انجمن معتادان گمنام شورای منطقه ای NA ایران

به نقل از سایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران : http://www.nairan.org/index.asp در خردادماه 1388 در شورای منطقه ای ایران  پیشنهادی مبنی بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید