# سازمان_غیردولتی

نشست ماهانه انجمن کوه نوردان ایران وی‍ژه مسایل زیست محیطی کوهستان

نشست ماهانه انجمن کوه نوردان ایرانوی‍ژه برنامه مسایل زیست محیطی کوهستانبه مناسبت ١۴ مارس، روز جهانی رویارویی با سدها؛ برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

میزگرد بررسی مسایل زنان توسط گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران کنفرانس ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران"   را  با تأکید بر "بررسی پیشینه و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

اولین گردهمائی سراسری تشکلهای دوستدار غیر دولتی میراث فرهنگی ایران

"اولین گردهمائی سراسری تشکلهای دوستدار غیر دولتی میراث فرهنگی ایران" به همراه "شب نشینی های فرهنگی" در  تاریخ های 25 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید