# نمایشگاه

نمایشگاه محیط زیست در دانشگاه شهید رجایی تهران - 3 تا 5 آذر 1389

در حاشیه چهارمین سمینار پیل سوختی ایران در دانشگاه شهید رجایی تهران، کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید