# کارآفرینی

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان: زعفران خالص ایرانی شناسنامه دار می شود

همزمان با فصل برداشت زعفران، اجرای طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران ایران ، به صورت پایلوت در سه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید